Proje Yönetimi

 

Genel Bilgiler

Projelerinizdeki dijital teknolojiler danışmanınız... Danışmanlık hizmeti vererek projelerinizin başarıyla hayata geçmesini sağlıyoruz.

Dijital teknolojiler ve self servis sektöründeki ürün geliştirme projeleri, çok bileşenli yapıları gereği ancak etkin bir proje yönetimi metodolojisiyle hedeflenen başarıyı sağlar.

Kiosk ve yazılım geliştirme projelerine başlamadan önce, Smart Kiosk müşterilerine proje yönetimi konusunda planlama ve danışmanlık hizmeti vererek, projlerin başarıyla hayata geçirilmesi için destek verir. Proje yönetimi ve danışmanlık servislerimiz sayesinde Smart Kiosk, müşterileriyle etkin bir iletişim kurar, işin başarıyla tamamlanmasını garantiler ve deneyimlerini onlarla paylaşarak müşteriye özel çözümler üretir. Projelerin yürütülmesi ve başarıyla tamamlanması için gerekli olan proje yönetimi ve danışmanlığı, tecrübelere dayalı oluşturulan kendi proje metodolojisini kullanarak gerçekleştirir.

Smart Kiosk Metodolojisi dört ana aşamadan oluşur;

  • Düşünce (Konsept),
  • Mimari,
  • Geliştirme,
  • İşletme,

Bu aşamaların her biri, bir ürün geliştirme için müşterilerimizin vermeleri gereken kritik kararları içerir. Smart Kiosk Proje Metodolojisi yenilikçi servislerimizi etkin bir şekilde ve başarıyla sunmamızı sağlayan iyi tanımlanmış bir süreçtir. Bu metodoloji, bilginin kurum içerisinde, ve tüm birimle arasında uyum içinde dağılımını düzenleyen bir çerçeve sağlar. Smart Kiosk Metodolojisi ilişkilerimizde kaliteyi aynı seviyede tutturmak ve müşterilerimize sunduğumuz servislerin her yönüyle yüksek değer sağlamak için tasarlanmıştır.

 
 
 

 


Niçin Proje Metodolojisi?

Teknoloji projelerinin başarısı ancak iyi planlanmış bir proje yönetimi ve doğru bir proje metodolojisi uygulamaya bağlıdır.

Günümüzde yapılan bir çok teknoloji projesi gereksinimlerin doğru ve net olarak belirlenememesi, kapsam değişikliklerinin kötü yönetilmesi, süreçlerin iyi takip edilememesi gibi birçok farklı sebepten dolayı başarısızlığa uğramaktadır. Projelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan bu risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasında proje yönetiminin çok büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Çünkü geliştirilen donanım ve yazılım projesinin başarısı ya da başarısızlığı, genellikle proje yönetiminin etkinliğine bağlıdır. Bu yüzden, projelerin başarılı olarak sonuçlanması için Smart Kiosk doğru bir proje yönetim metodolojisi uygulamayı en önemli hedefleri arasında değerlendirir.

Bizim gözlemlerimiz teknoloji projelerinde, özellikle yazılım projelerinin Türkiye'de %60-70 gibi, çok büyük bir oranda başarısız olduğu şeklindedir. Bunların bir kısmı tamamlanan projeler olarak gözüksede uygulamaya geçilince bir seneye varmadan istenen beklentileri tam karşılamadığı, sürdürülebilir ve genişlitilebilir olmadığı ortaya çıkmakta. Bu nedenle Smart Kiosk tecrübelerine dayanarak geliştirdiği proje metodolojisini, proje yönetimi safhasında kullanmayı müşterilerine önerir ve uygular. Aslında bu metodoloji klasik öğelerden oluşmasına karşın, uygulamada farklı kılan özelliği; 20 yıldan fazladır yaptığımız sayısız teknoloji projesinin tecrübelerini barındırmasıdır. Tecrübelerimiz göstermiştirki; başta proje yönetimi metodolojilerine sadık kalarak oluşan ek maliyetin, toplam sahip olma maliyeti içindeki oranı, daha sonradan yanlış yönetilen projelerin yol açtığı zararla kıyaslandığında çok düşük kalmaktadır.Ek bilgi istiyorsanız veya irtibat bilgileri için ilgili başlıklara basarak ilgili sayfalarımıza ulaşabilir siniz.